Gạch thẻ trang trí

Gạch thẻ trang trí là loại vật liệu nội thất đang được dùng để lát nền nhà, ốp tường.